Tôi đã khai báo sản phẩm bundle nhưng khi làm bundle không load lên các nguyên liệu để chọn.

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi:

 

Tôi đã khai báo sản phẩm bundle nhưng khi làm bundle không load lên các nguyên liệu để chọn.

 

Trả lời:

 

Tại chức năng Dữ liệu nền sản phẩm, khi tick vào sản phẩn bundle hệ thống sẽ hiển thị thêm 1 tab Hàng bundle, tại đây user phải khai báo các nguyên liệu, thành phẩm, bao bì...cấu thành nên sản phẩm bundle  thì tại chức năng bó/rã bundle mới hiển thị thông tin.
Do đó khi gặp trường hợp trên user kiểm tra lại dữ liệu nền sản phẩm xem đã khai báo đầy đủ thông tin chưa.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất