Tái chế lại để thu lại 1 số bán thành phẩm , NVL .. Của thành phẩm này thì làm thế nào?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi:

 

Trong kỳ có thành phẩm lỗi, công ty không muốn xuất hủy mà muốn tái chế lại để thu lại 1 số bán thành phẩm , NVL .. Của thành phẩm này thì làm thế nào?

 

Trả lời:

 

User có thể thực hiện 1 trong 2 quy trình sau:
1. Quy trình premix: Xuất thành phẩm đi premix bằng XK24, nhập lại NVL, BTP...bằng chức năng nhận hàng premix/NL dư
2. Quy trình đổi quy cách: xuất đổi thành phẩm và nhập đổi NVL, BTP..tương ứng
Tham khảo hướng dẫn sử dụng chi tiết tại từng quy trình.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất