Trưởng Phòng, Giám Đốc Không Thấy ĐNTT, Tạm ứng Để Duyệt

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi:

Tại sao tôi là Trưởng phòng, Giám đốc nhưng không thấy chứng từ Đề nghị thanh toán, Tạm ứng để duyệt.

Trả lời:

Cơ chế DUYỆT sẽ dựa vào
1. CHỨC DANH, vì vậy kiểm tra chức danh của user đã khai báo có thuộc phòng ban tạo Phiếu Đề nghị thanh toán hoặc Tạm ứng. (VD: Đề nghị thanh toán nhân viên phòng mua hàng, thì user Trưởng phòng phải được chọn chức danh Trưởng phòng mua hàng)
Menu: Dữ liệu nền > Cơ bản > Chức danh


2. HẠN MỨC DUYỆT, kiểm tra số tiền của chứng từ có vượt quá hạn mức duyệt đã khai báo. (VD User Trưởng phòng Mua hàng đang được duyệt trong khung 20-50 triệu, chứng từ Tạm ứng  80 triệu, thì user TP Mua hàng sẽ không thấy để duyệt)

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất