Upload Template Nhập Kho Báo Lỗi Code

  Thứ Wed, 14/07/2021

Câu hỏi:

 

Upload Template Nhập kho báo lỗi code

 

Trả lời:

 

- Kiểm tra Ngày điều chỉnh có nằm trong tháng đã khóa sổ chưa, hệ thống không cho phép nhập kho bổ sung trong tháng đã khoá sổ.
- ID Mã kho đã lấy đúng ID trong menu Dữ liệu nền kho vận chưa, đúng ID kho hệ thống mới đọc vào được.
- Kho đang điều chỉnh có theo dõi theo đối tượng không, nếu có ....
- Số lượng sản phẩm đang điều chỉnh là tăng hay giảm ? Nếu số lượng giảm thì kiểm tra thông tin điều chỉnh giảm SP đã đúng với thông tin tồn kho tại thời điểm điều chỉnh chưa.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất