Vì Sao Báo Cáo Đơn Hàng Bán Và BCCT Không Khớp Với Giá Vốn 632xx?

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi:

 

Vì sao khi lấy báo cáo đơn hàng bán trong kỳ và các báo cáo chi tiết bán hàng, giá vốn hàng tồn kho không khớp với tổng phát sinh giá vốn 632xx trong kỳ (sổ cái, bảng tổng hợp tài khoản, chi tiết nghiệp vụ kế toán).

 

Trả lời:

 

Tài khoản 632x trong kỳ phát sinh không chỉ phát sinh từ nghiệp vụ bán hàng mà còn phát sinh từ các nghiệp vụ như Chuyển kho, Bút toán tổng hợp, Chi khác..
Thêm vào đó không phải tất cả các nghiệp vụ xuất kho bán hàng đều ghi nhận vào TK 632x, chẳng hạn như Xuất kho biếu tặng, hàng mẫu, xuất khuyến mãi hệ thống tự động ghi nhận vào chi phí trên khoản mục chi phí đã chọn trên đơn hàng ( loại đơn hàng khác) hoặc khoản khoản mục chi phí đã khai báo trong chương trình khuyến mãi
Vì vậy: KHÔNG thể so sánh giá trị 632x giữa 2 báo cáo này.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất