Doanh Thu Trên BCBKT Đầu Ra Không Bằng Với Doanh Thu 511xx Trên Sổ Phát Sinh Kế Toán

  Thứ Fri, 09/07/2021

Câu hỏi:

 

Vì sao doanh thu trên báo cáo bảng kê thuế đầu ra không bằng với doanh thu 511xx trên Sổ phát sinh kế toán.

 

Trả lời:

 

Báo cáo bảng kê thuế bán ra mục đích kê khai tất cả các hóa đơn của công ty đã xuất ra trong kỳ lấy báo cáo bao gồm tất cả các loại hóa đơn như hóa đơn tài chính, hóa đơn khuyến mãi, hóa đơn khác.


Đối phát sinh kế toán hệ thống chỉ nghi nhận các khoản chi phí và doanh thu thực tế và được phép ghi nhận. Trường hợp xuất hóa đơn khuyến mãi dưới dạng biếu tặng hệ thống chỉ ghi nhận tiền thuế vào chi phí (khoản mục chi phí đã chọn trên đơn hàng), không ghi nhận doanh thu trên hóa đơn biếu tặng.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất