Vì sao trên báo cáo công nợ nguyên tệ khách hàng chỉ được nợ có 30 ngày đã quá hạn?

  Thứ Sat, 18/09/2021

Câu hỏi:

 

Tại sao dữ liệu nền khách hàng khai báo công nợ là 45 ngày, nhưng trên báo cáo công nợ nguyên tệ khách hàng này chỉ được nợ có 30 ngày đã quá hạn?

 

Trả lời:

 

Tại các chứng từ tăng nợ hệ thống tự động hiển thị thời hạn nợ/ hạn mức nợ từ dữ liệu nền khách hàng và cho phép sửa. Do đó cùng khách hàng có thể có thời hạn nợ/hạn mức nợ khác nhau phụ thuộc vào user nhập liệu. Để kiểm tra nội dung trên user vào chứng từ để kiểm tra thời hạn/hạn mức nợ trên chứng từ.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất