Xử Lý Trả Hàng Hỏng, Đổi Hàng Mới

  Thứ Thu, 08/07/2021

Câu hỏi:

 

Khách hàng trả hàng hỏng, đổi hàng mới, xử lý như thế nào trên hệ thống?

 

Trả lời:

 

1. Tạo đơn trả hàng, tick vào nút Hàng đổi trả -> Nhập kho hàng đổi trả.
2. Tạo đơn hàng khác, tick Đơn đổi hàng -> Xuất kho 
3. Xử lý công nợ với hàng đổi và xuất khác giá trị
Vào menu Quản lý công nợ > công nợ phải thu > Hóa đơn khác, chọn loại hóa đơn điều chỉnh, điều chỉnh giảm doanh thu của hàng trả lại -> làm tiếp 1 hóa đơn điều chỉnh tăng để ghi nhận tăng công nợ và tăng doanh thu bán ra của hàng xuất đổi.

 

Liên hệ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0899 300 300 để được hỗ trợ nhanh nhất